Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2011

09:10

20 Unique And Creative Ice Cube Trays

decemberdoll:

1. Lego Ice Cubes

2. Snowflakes

3. Brain Freeze

4. Ice Princess

5. Chillipedes

6. Bone Chillers

7. Citrus Sippers

8. Fosiliced

9. Ice Palace

10. Gin&Titonic

11. Cold Blooded

12. Cool Jazz

13. Ice Screams

14. Chillbots

15. Freeze!

16. Pi

17. Frozen Smiles

18. Cool Jewels

19. Cool Beans

20. Cool Shooters

Source: http://www.demilked.com/creative-and-unusual-ice-cube-trays/

Reposted fromimblazin imblazin viamaraskowa maraskowa
marta645
09:06
5813 c6cd
Reposted byindisputabelparadisegalaxy

April 25 2011

11:07
3841 88f3
Reposted fromimblazin imblazin viak06a k06a
marta645
11:07
3083 eb95
Reposted fromsiseniorita siseniorita viak06a k06a
marta645
11:06

Wartość człowieka mierzy się jedynie tym, czego nie zrobił, chwilami jego powściągów i zamyślenia.

— Emil Cioran

April 24 2011

marta645
06:26
               12 dowodów no to że, żyjesz w XXI w.  
 
1.Niechcący wprowadzasz hasło do mikrofalówki
2.Od lat nie układałeś pasjansa prawdziwymi kartami
3.Masz 15 numerów do swojej czteroosobowej rodziny
4.Wysyłasz e-maile do osoby siedzącej przy sąsiednim biurku
5.Nie utrzymujesz kontaktów ze znajomymi którzy nie mają e-maila
6. Po długim dnu w pracy odbierasz telefon i mówisz nazwę firmy
7.Kiedy dzwonisz do domu wciskasz najpierw 0.
8. Od czterech lat siedzisz przy tym samym biurku, a pracujesz już dla trzeciej z kolei firmy.
10. Dowiadujesz się z wiadomości,że zostałeś zwolniony z pracy.
11. Twój szef nie umiałby wykonywać Twojej pracy.
12. Zatrzymujesz samochód pod domem i dzwonisz z komórki do domu, żeby ktoś zszedł i Ci pomógł wypakować zakupy
12. Każda reklama ma na dole adres www.
marta645
06:11
06:10

Pudding Cups

floralcouture:

sweet inspiration & fun baking ideas by Bakerella

Reposted fromerial erial viainvisiblefashion invisiblefashion
marta645
06:10
4321 6fb3 500
Reposted frommagrat magrat viainvisiblefashion invisiblefashion
marta645
06:10
5880 9915
06:10
8735 ba69
marta645
06:10
marta645
06:10
06:10
6633 edf2 500

sunsurfer:

Burgundy Street, Madrid, Spain

photo by RachBourne

marta645
06:10
6492 187a
Reposted fromwojna wojna viainvisiblefashion invisiblefashion
marta645
06:10
7819 3caa
Szamaj szarlote z Kerouackiem! 
Reposted fromquey quey viainvisiblefashion invisiblefashion
marta645
06:02
2678 3825
Reposted fromdansemacabre dansemacabre viaagta13 agta13
marta645
06:02
Shaftesbury, England, GB
Reposted fromkanusia kanusia viaagta13 agta13
marta645
06:02
3835 8607
spać, przespać rok, siedem lat.
Reposted fromlugola lugola viaagta13 agta13
marta645
06:01
Reposted fromnameherhope nameherhope viasowhatnow sowhatnow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl